Sign in Register EN PL
Expand your knowledge

Rozwiń swoje umiejętności razem z Fundacją Zielony Słoń!

SIGN IN REGISTER

Dostępne kursy

Business Course
Pani Karolina Karpiuk

Ukończyła studia magisterskie na kierunku: język angielski w biznesie z translatoryką.Oprócz pracy w Fundacji, obecnie rozwija się jako nauczyciel w szkole językowej. Karierę zawodową wprojektach i programach Erasmus+ rozpoczęła w 2012 roku jako jego uczestnik. Obecnie pracuje jako trener wFundacji Zielony Słoń. Karolina ma bardzo silną osobowość, co czyni ją doskonałym trenerem. Specjalizuje się wdziedzinie biznesu, przedsiębiorczości, technik perswazji i manipulacji, przeciwdziałaniu mowie nienawiści iekstremizmowi, umiejętności korzystania z mediów i dialogu międzykulturowego. Obecnie Karolina prowadziwiele szkoleń z zakresu skutecznych i nowych metod nauczania pozaformalnego.

First steps in business.
A guide for the beginner social entrepreneur.

czas trwania: 3 godziny, ilość filmów: 12, język: Angielski


Dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego Fundacja Zielony Słoń ma przyjemność przedstawić kurs onlinededykowany młodym przedsiębiorcom. Nosi on tytuł: "Pierwsze kroki w biznesie". Przewodnik dla początkującychprzedsiębiorców społecznych".
Kurs składa się z 12 filmów, które poruszają tematy niezbędne do wprowadzenia młodych, ambitnych ludzi wświat biznesu.
Młodzi ludzie, postrzegani jako przyszli innowatorzy, odgrywają kluczową rolę w transformacji gospodarkiwiejskiej. Bezrobocie wśród młodych ludzi stanowi ogromne wyzwanie w naszych krajach, a w tym samymczasie, młodzież ma możliwość ożywienia europejskich terenów wiejskich poprzez tworzenie innowacyjnychprzedsiębiorstw, które wykorzystują tradycyjne zasoby wiejskie (przyrodę, dziedzictwo materialne i niematerialne)i zaspokajają potrzeby konsumentów XXI wieku. Zastosowanie takiego podejścia mogłoby zrewitalizowaćobszary wiejskie i dostosować się do nowych okoliczności.
Projekt ma na celu podniesienie jakości pracy z młodzieżą poprzez wymianę najlepszych praktyk, metod ipomysłów dotyczących kreatywnych start-upów na obszarach wiejskich - nowych przedsiębiorstw, którewykorzystują tradycyjne dziedzictwo niematerialne obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczość społeczną.

Zacznij kurs